/

Σκάφος Fost Obsession

Χαρακτηριστικά Σκάφους

Μήκος 7,40 μ
Μηχανή Suzuki 150hp
Μέγιστη Ταχύτητα 39 κόμβοι
Μέση ταχύτητα πλεύσης 26 κόμβοι
Μέση κατανάλωση 0,9-1,2 lt/nm
Χωρητικότητα 8 άτομα
Δεξαμενή καυσίμου 250 λίτρα